Net als de brandmeld- en ontruimingsinstallaties wordt noodverlichting verplicht gesteld in gebouwen. Deze noodverlichtinginstallaties zijn  volgens de NEN-EN 1838 onder te verdelen in:

– Vluchtrouteverlichting en aanduiding
De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 6088.

– Anti-paniekverlichting
Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

– Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een gevaarlijk proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.