Bij het laten installeren van een alarminstallatie om uw bedrijf te beschermen tegen inbraak kunt u ervoor kiezen om van de combinatie alarmsysteem meldkamer gebruik te maken. Voor ondernemers is de combinatie alarmsysteem meldkamer een uitstekende optie, want zodra het alarmsignaal wordt doorgegeven aan de alarmcentrale zal er actie ondernomen worden. De te ondernemen actie van de meldkamer kan variëren en is afhankelijk van hetgeen er in het actieplan is afgesproken.

Alarmsysteem meldkamer acties

Bij het installeren van een alarminstallatie voor uw bedrijfspand zal er met de leverancier een actieplan worden overeengekomen. In het actieplan staat precies vermeld, welke stappen er zullen worden ondernomen als er een alarmsignaal aan de meldkamer wordt doorgegeven. De alarmcentrale zal bij het ontvangen van een alarmsignaal de reden ervan controleren en telefonisch contact met u op kunnen nemen of direct een beveiligingssurveillant naar het bedrijfspand toezenden. De beveiligingsmedewerker zal ter plaatse polshoogte gaan nemen en onder meer de ramen en deuren controleren. Afhankelijk van wat er afgesproken is kan de beveiligingssurveillant wachten tot dat de contactpersoon op de hoogte is gesteld van de gebeurtenis.

Alarmsysteem zonder tussenkomst meldkamer

Naast de mogelijkheid om de meldkamer bij een alarmsignaal van de alarminstallatie direct actie te laten ondernemen, bestaat er ook een andere mogelijkheid. Het is namelijk mogelijk om het alarmsysteem op directe wijze naar de contactpersoon door te laten melden, waarbij de meldkamer op zich geen rol speelt.

Beelden naar alarmsysteem meldkamer

U kunt ook voor een alarminstallatie kiezen, waarbij er sprake is van het verzenden van beelden naar de meldkamer op het moment dat het alarm afgaat. Er worden dan foto’s verzonden op het ogenblik dat het alarm afgaat. De meldkamer kan de foto’s bekijken en op die manier direct onregelmatigheden bekijken. Er zijn wat dat betreft dus meerdere mogelijkheden op het gebied van alarmsystemen. De leverancier van alarmsystemen kan een onderzoek op locatie uitvoeren om de zichtbare risico’s te beoordelen en op basis daarvan preventiemaatregelen aanbevelen. Voor elk bedrijfspand is er een geschikt alarmsysteem aanwezig, waarbij u gebruik kunt maken van een koppeling met een alarmcentrale.